alla kategorier

Bil

För närvarande har bilarnas lätta vikt blivit den vanliga forsknings- och utvecklingsriktningen för bilindustrin, vilket också har lett till förbättringen av den modifierade plastindustrin. Kärnan i modifierad plast är basmaterialet och modifierade tillsatser. Detta är en era av att testa kärnteknologier. Det förväntas att den inhemska efterfrågan på bilmodifierad plast kommer att öka år för år under de närmaste åren


DelAllmänt materialCOACE®-produkt
StötfångarePP/MF  PP-g-MAH
FenderPP/MF
FenderPE
BagagehyllaPA + GF

Modifierad plast ska ändra några av dess egenskaper på basis av plaster för allmänt bruk, såsom: öka materialets flamskydd, styrka, slaghållfasthet, seghet etc. hos materialet. Eftersom olika delar av bilen har sina egna unika prestandakrav har detta skapat en snabb tillväxt i efterfrågan på modifierad plast inom fordonsindustrin. Kompatibiliseringsmedel och härdningsmedel är de viktigaste tillsatserna i modifieringstillsatserna. Huruvida kompatibiliseringsmedlen är korrekt applicerade påverkar direkt materialets prestanda.

Anpassade lösningar

Heta kategorier