alla kategorier

Byggnad Och Konstruktion

Med den snabba utvecklingen av den inhemska ekonomin och den kontinuerliga utvecklingen av att "ersätta stål med plast" och "ersätta trä med plast" har modifierade plaster också uppnått snabb utveckling. Flamskydd, hållfasthet, slagtålighet, seghet, etc. är överlägsna plaster för allmänna ändamål och har använts i stor utsträckning inom byggbranschen.


DelAllmänt materialCOACE®-produkt
PipelneHDPE+MF PE-g-MAH
WPC
HDPE+MF
Bygga formsättningPA6+GF/PP+MFPP-g-MAH

Användningsområdena för modifierade plaster breddas successivt. Tillämpningen av ny teknik har kontinuerligt förbättrat nivån av flamskydd och legering av modifierade plaster, och dess tillämpningsområden har gradvis expanderat från ett enda industriområde till byggmaterial, elektriska och andra områden.

Anpassade lösningar

Heta kategorier